Lietuvoje veikiančioms organizacijoms įvairovės siekis neapsiriboja vien įstatymuose numatyta prievole užtikrinti nediskriminavimą ir vienodą požiūrį, pripažinti ir gerbti skirtumus bei puoselėti įtrauktį