Για τους οργανισμούς της Κύπρου, η δέσμευση για την προώθηση της διαφορετικότητας σημαίνει το βάδισμα μαζί και πέραν των νομικών υποχρεώσεων της μη-διάκρισης και της ίσης μεταχείρισης, της αναγνώρισης και του σεβασμού της διαφορετικότητας και της προώθησης της ένταξης