Στρατηγική συνεργασία για την διαχείριση πολυπολιτισμικότητας και ένταξης στον χώρο εργασίας

Καλωσήρθατε στο DIMAIN

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

Tο σχέδιο DIMAIN στοχεύει στο να προωθήσει την κοινωνική ένταξη και να εξασφαλίσει ίσες ευκαιρίες για όλους τους ανθρώπους στα εργασιακά περιβάλλοντα μέσω της ανατροφής της σκέψης για την πολυπολιτισμικότητα και της εφαρμογής μη αποκλειστικών πρακτικών σε εταιρείες και οργανισμούς..

Περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΌ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑΣ

Το Καταστατικό Πολυπολιτισμικότητας είναι ένα σύντομο έγγραφο που υπογράφει εθελοντικά μια εταιρεία ή ένα δημόσιο ίδρυμα. Περιγράφει τα μέτρα που θα αναλάβει για την προώθηση της διαφορετικότητας και των ίσων ευκαιριών στο χώρο εργασίας, ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, σεξουαλικού προσανατολισμού, φύλου, ηλικίας, αναπηρίας και θρησκείας.

Περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα αποτελείται από παρουσιάσεις, αντικείμενα μέσων μαζικής ενημέρωσης και ελεύθερα διαθέσιμα ηλεκτρονικά μαθήματα / εκπαίδευση για διευθυντικά στελέχη, HR, ειδικευμένο προσωπικό, εκπαιδευτές ενηλίκων και ενδιαφερόμενους φορείς.

Περισσότερα

Νεα

Πάρτε το χρόνο σας για να διαβάσετε σχετικά με το έργο DIMAIN Kick-off συνάντηση, εκδηλώσεις και πολλά άλλα!

Περισσότερα

επικοινωνια